Report Presentation


Aan het eind van de 6 maanden stage presenteert de student zijn Report presentatie.

Aanwezigen zijn de choaches, leden van de stichting, collega's en geïnteresseerden.